Tướng: 89
Skin: 106
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ
Tướng: 96
Skin: 114
Rank: Kim Cương
Bậc Ngọc: 90
400,000 đ