VÒNG QUAY LÌ XÌ QUÂN HUY(LIÊN QUÂN)

Trong Hũ Vàng Có 3,222,168 Quân Huy

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
150210 A****0 1498 Quân Huy 19:11:12 07/10/2021
150209 N*****3 800 Quân Huy 19:11:12 07/10/2021
150208 N************n 2501 Quân Huy 19:11:12 07/10/2021
150207 P*********h 1957 Quân Huy 19:11:12 07/10/2021
150206 D**********y 21000 Quân Huy 19:11:12 07/10/2021
150205 T***************n 24 Quân Huy 19:11:12 07/10/2021