VÒNG QUAY SKYLER 15K (100% TRÚNG Kc)

Trong Hũ Vàng Có 1,499,941 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
151494 K*****h 2021 Kim Cương 11:05:20 25/10/2021
151493 L***************u 9999 Kim Cương 11:05:20 25/10/2021
151492 Y****s 9912 Kim Cương 11:05:20 25/10/2021
151491 H******************n 12 Kim Cương 11:05:20 25/10/2021
151490 1*****o 12 Kim Cương 11:05:20 25/10/2021
151489 T*****n 12 Kim Cương 11:05:19 25/10/2021