VÒNG QUAY SÚNG VIP - SIÊU KIM CƯƠNG KHỦNG

Trong Hũ Vàng Có 39,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
117010 N********n 14999 Kim Cương 11:57:51 19/05/2022
117009 H************n 19999 Kim Cương 11:57:51 19/05/2022
117008 t*********a 19999 Kim Cương 11:57:51 19/05/2022
117007 7*****7 14999 Kim Cương 11:57:51 19/05/2022
117006 T*********g 99 Kim Cương 11:57:51 19/05/2022
117005 T*u 25 Kim Cương 11:57:51 19/05/2022
117004 D******n 9999 Kim Cương 11:57:38 19/05/2022