VÒNG QUAY THẺ GARENA 10K (GIẢM 50%)

Trong Hũ Vàng Có 90,001,421 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
151350 V***********o 4444 Kim Cương 09:31:02 24/10/2021
151349 M*****5 12000 Kim Cương 09:31:02 24/10/2021
151348 N*****************h 1000 Kim Cương 09:31:02 24/10/2021
151347 N**************y 8100 Kim Cương 09:31:02 24/10/2021
151346 A********c 8100 Kim Cương 09:31:02 24/10/2021
151345 V**************h 22 Kim Cương 09:31:02 24/10/2021