VÒNG QUAY MP5 THIÊN THẦN BẠCH KIM

Trong Hũ Vàng Có 29,000 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
125609 N****************a 5555 Kim Cương 14:57:54 03/12/2022
125608 M*********c 30 Kim Cương 14:57:54 03/12/2022
125607 5555 Kim Cương 14:57:54 03/12/2022
125606 N******************n 1500 Kim Cương 14:57:54 03/12/2022
125605 H**********k 1000 Kim Cương 14:57:54 03/12/2022
125604 N*****1 30 Kim Cương 14:57:47 03/12/2022
125603 A*e 15999 Kim Cương 14:57:32 03/12/2022