VÒNG QUAY MP40 MÃNG XÀ 20K( 100% trúng)

Trong Hũ Vàng Có 5,926,323 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
151098 15000 Kim Cương 10:54:25 21/10/2021
151097 L*********o 10882 Kim Cương 10:54:25 21/10/2021
151096 L**************g 16000 Kim Cương 10:54:25 21/10/2021
151095 S***u 2516 Kim Cương 10:54:25 21/10/2021
151094 V********c 19 Kim Cương 10:54:25 21/10/2021
151093 T*********g 19 Kim Cương 10:54:24 21/10/2021