VÒNG QUAY GIỜ VÀNG 7k (GIẢM 70%)

Trong Hũ Vàng Có 9,546,315 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
151284 12575 Kim Cương 18:30:54 22/10/2021
151283 H************n 4756 Kim Cương 18:30:54 22/10/2021
151282 v*****m 3652 Kim Cương 18:30:54 22/10/2021
151281 B**z 12575 Kim Cương 18:30:54 22/10/2021
151280 P***************h 4756 Kim Cương 18:30:54 22/10/2021
151279 N****t 10 Kim Cương 18:30:54 22/10/2021