VÒNG QUAY M1014 LONG TỘC (Free Fire)

Trong Hũ Vàng Có 2,214,999 Kim Cương

Lượt quay gần đây

UID NGƯỜI CHƠI PHẦN THƯỞNG THỜI GIAN
151500 T*****************g 1500 Kim Cương 13:25:23 25/10/2021
151499 H********u 15002 Kim Cương 13:25:23 25/10/2021
151498 L*****h 26 Kim Cương 13:25:23 25/10/2021
151497 p*******k 13000 Kim Cương 13:25:23 25/10/2021
151496 H**g 12000 Kim Cương 13:25:23 25/10/2021
151495 F******F 26 Kim Cương 13:25:23 25/10/2021